Levnadsstil

Levnadsstil

Något som är viktigare än självförsvars- eller sportbiten inom Taekwondo är den bakomliggande filosofin och andan. Att lära sig Taekwondo är att lära sig orientaliska värderingar och filosofer där kropp och själ förenas för att skapa och behålla en karaktär rik på kvaliteter som:
• Självkontroll

• Integritet

• Anspråkslöshet

• Ståndaktighet

• Disciplin

• Samt en oövervinnlig själ

För den sanna eleven är Taekwondo mer än en budosport eller självförsvarskonst. 
Det är ett sätt att leva!