Gradering


Grundkrav

För att få högre bälte inom Taekwondo måste man genomgå en gradering för en godkänd instruktör. Detta sker genom att eleven visar upp att denne behärskar de kunskaper som krävs för ett högre bälte. Gradering sker vanligen som avslutning på en termin. Missar man ingen träning bör man klara av graderingen utan problem. Vi höjer kraven successivt för varje bälte, i början är kraven inte så stora, utan det viktiga är att man under terminen har varit aktiv på träningen och gjort sitt bästa.

Det finns två huvudregler måste vara uppfyllda för att man skall få gradera sig:

  1. Eleven måste anses lämplig av instruktören. Det vill säga eleven måste ha uppvisat disciplin och mognad under träningarna.
  2.  Eleven måste ha tagit till sig av de träningsmoment som varit under terminen.

 

Här hittar du Graderingskrav barngrupper 2017

Här hittar du ordlistan: Ordlista 21 oktober 2016

 

DSC_1030-Edit-3